Ana Sayfa / Yeni Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bunları Biliyor musunuz ?

Bunları Biliyor musunuz ?
1) Buğday nedir? 

Buğday, Buğdaygiller ailesinden gelen, bütün dünyada ıslahı yapılmış tek yıllık otsu bitkidir. Karasal iklimi tercih eder. Mısır ile birlikte dünya çapında ikinci en fazla ekimi yapılan tahıldır. Bunları, pirinç takip eder. Buğday: Un, yem üretilmesinde temel bir besin maddesidir. Kabuğu ayrılabileceği gibi kabuğu ile de öğütülebilir. Ülkemizde en çok İç Anadolu Bölgesi’nde yetişmektedir. Bu nedenle bölge “Türkiye’nin Buğday Ambarı” olarak da anılmaktadır. İnsan beslenmesinde buğday en temel gıda maddelerinden birisidir. 
Buğday ekmeğin esas maddesidir. Un haline getirilerek ekmek ve diğer unlu gıdalarda kullanıldığı gibi tane halinde bulgur olarak da gıda sektöründe yerini alır. 
Sert Buğday çeşitleri de irmik olarak öğütüldükten sonra makarna çeşitleri üretiminde kullanılır.

2) Buğday nasıl sınıflandırılır? Genel olarak buğdaylar botanik yapılarına göre 3 grup altında sınıflandırılmaktadır. 
1- Makarnalık Buğday ( Triticum Durum)
2- Ekmeklik Buğday ( Triticum Aestivum) 
3- Topbaş ve Bisküvilik Buğday (Triticum Compactum) 

Buğday piyasasında ise buğdaylar diğer karakterlerine göre sınıflandırılmaktadır. 

Örneğin: 
Tane Sertliğine Göre: Sert Buğday/Yumuşak Buğday 
Tane Rengine Göre:Kırmızı Buğday/ Beyaz Buğday 
Ekiliş Zamanına Göre: Yazlık Buğday/Kışlık Buğday 

3) Buğdayın Rengi neden önemlidir? 

Buğday tanesi beyaz, açık sarı, sarı, kırmızı, kehribar ve esmer olmak üzere çeşitli renklerde olur. Tane rengi dış kabuktan değil, tohum kabuğundan ileri gelir. Tanenin rengi buğday çeşidini belirtmesi ve depolanmış buğdayın sıhhati hakkında fikir vermesi bakımından önemlidir. Makarnalık buğdayların rengi koyu esmer, kehribar olduğu halde, ekmeklik buğdaylar daha ziyade beyaz, sarı gibi açık renkli olurlar.

4) Buğday tanesinin yapısı nasıldır? Ruşeym nedir? 

Buğday tanesi üç kısıma ayrılır. 

1. Kabuk (Perkarp-Kepek) Ortalama tanenin %12’sini oluşturur. Kabuk taneyi dıştan saran koruyucu tabakadır. 
2. Ruşeym (Embriyo-Cücük) Ortalama tanenin % 3’ünü oluşturur. Ruşeymin içerisinde yeni çıkacak bitkinin bütün parçaları vardır ve tanenin devamını temin eden canlı bir bölümdür.
3. Tane içi ( Endosperm-Unlu kısım) Ortalama tanenin %85’ini oluşturur. Bu kısımda bulunan nişasta ve azotlu maddeler birbirine kenetlenmiş halde bulunur. Buğday tanesinde insan gıdası olarak istifade edilen un, Endospermden (tane içi) elde edilir. Kabuk ve ruşeym kısmı un vermez. Bunlar kepekte kalır.

5) Buğday tanesinin bileşiminde neler bulunur? Buğday tanesinde sudan ayrı olarak karbonhidratlar, protein, yağ, selüloz, madeni maddeler, enzim ve vitaminler vardır. Bu maddelerin buğday tanesindeki miktarı, çeşide ve yetiştiği bölgeye göre değişmektedir. Ortalama olarak bu maddelerin miktarları şöyledir: 

Su %12
Karbonhidrat %70
Protein %12 
Yağlar % 2 
Selüloz % 2,2
Kül % 1,8 
Toplam %100 

6) Buğdaydan un nasıl üretilir? 

Bir un fabrikası un üretimi için aldığı buğdayları kalitelerine göre sınıflandırır. Bunun için önce laboratuar ortamında gerekli analizleri gerçekleştirir. Daha sonra buğdaylar, bu sınıflandırmaya göre, ön temizleme aşamasından geçerek kuru buğday depolarına alınırlar. Depolanan buğdayların, laboratuar ortamında istenen un tipine uygun karışım oranları belirlenir. En iyi karışım oranı bulunduğunda, buğdaylar tavlama işlemine tabi tutulur. Tavlama işlemi bittiğinde yaş buğday silolarına alınarak, 24-36 saat bekletilir ve üretime hazır hale getirilir. Üretime hazır hale gelmiş buğdaylar, fabrikada öğütülür ve çeşitli tip ve kalitelerde sınıflandırılarak, un silolarına alınır. Silolarda dinlendirilen un, doğal olgunluk süresini tamamladıktan sonra piyasaya arz edilir.