Ana Sayfa / Yeni Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TEŞVİK,HİBE PROGRAMLARI

TEŞVİK,HİBE PROGRAMLARI


                                                                                                                       EUSD HAYAT 
                                                                                                                       ARALIK 2011 SAYI:3

Değerli Eusd Hayat Okurları;
 
Yatırım yapmak için finansal destek arayan sektör temsilcilerimizi bilgilendirmek ve bölgesel anlamda büyümeye katkı sağlayacak olan firmalara ışık tutmak adına ‘’Ege Un Sanayicileri Derneği” tarafından hazırlanan Eusd Hayat’ın bu sayısında teşvik ve hibe programlarının tanıtımı ile ilgili çalışmalara yer vermesi firmalar arası birlik ve beraberliği sağlamaya yöneliktir. Bu çalışmaya yer verdiği için Eusd Hayat’ e teşekkür ederiz.
Un sektöründe bölgesel gelişmişlik farkını azaltmak ve ekonomik kalkınmayı sağlamak için yatırımların hızla arttığı bu günlerde teşvik ve hibe programlarını oluşturan kurumların hangilerinden haberdarsınız?
Günümüzde ekonomik sistem birçok etkene bağlı olarak değişim göstermektedir. Ekonomik sistemi etkileyen bu unsurların sürekli değişimi, özellikle dengeyi olumsuzlaştırma yönünde gerçekleşen değişimlerin yarattığı etkiler kalkınma programlarının ve ülke ekonomisinin gücünü yitirmesine neden olmaktadır. Ekonominin çok sık değişen yapısı ve bunun sonucunda ekonomik anlamda dengenin oluşturulması için, devlet destekli çok amaçlı ve esnek bir teşvik sistemi oluşturulmaktadır. Her yıl farklı sektörlerde, ihtiyaca ve kalkınmaya yönelik birçok değişik teşvik programı hazırlanmaktadır.
Ülkemizde uygulanan teşvik sistemleri ülke sanayisinin gelişmesi, korunması ve rekabete hazır hale getirilmesi aşamalarında ve sürekli değişim gösteren teknolojik gelişmelerin uygulamaya koyulmasını, yenilikçi ve kaliteli üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan bir oluşum göstermektedir.
Destek ve hibe sağlayan kurumları ve programları inceleyecek olursak;
 

KOSGEB

 
KOSGEB, proje hazırlama konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmeleri, sürekli değişen ve gelişen sektörlerin yenilikleri takip etmeleri adına yapacakları tüm yatırımların desteklenmesine olanak sağlamaktadır. Bu destekler aynı zamanda KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmaları amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmelerine de yardımcı olmaktadır.

     

    GENEL DESTEK PROGRAMI


 • Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
 • Yurt İçi Fuar Desteği 
 • Tanıtım Desteği
 • Eşleştirme Desteği
 • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
 • Danışmanlık Desteği
 • Eğitim Desteği
 • Enerji Verimliliği Desteği      
 • Tasarım Desteği
 • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Test, Analiz ve Kalibrasyon
 •  

PROJE DESTEK PROGRAMI
 • KOBİ Proje Destek Programı
 • Tematik Proje Destek Programı
 • İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
 • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 

(INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSİSTANCE - IPA)

 
Avrupa Birliği 2007–2013 dönemi için aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanacak tüm katılım öncesi mali yardımları tek bir program çerçevesinde toplamıştır. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) olarak adlandırılan bu sistem çerçevesinde, Türkiye'ye sunulacak AB mali yardımları, AB Üyesi Ülkelerde uygulanan yaklaşıma uygun olarak kullandırılacaktır.
 

TÜBİTAK

Endüstriyel araştırma ve teknoloji geliştirmeyi ve yenilikçiliği geliştirmek, özendirmek, izlemek ve üniversite-sanayi  ilişkilerini gerçekleştirmek TÜBİTAK'ın ana hedeflerindendir. Bu hedef doğrultusunda Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), Ülkemizde yerleşik tüm kuruluşların araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini destekleyerek çağımızın en önemli ekonomik gelişme kaynağı olan teknolojinin toplumsal faydaya dönüşmesi sürecine katkıda bulunur.
·                   Kobi Ar-Ge başlangıç teşvik programı
·                   Sanayi Ar-Ge projeleri destekleme programı
·                   Patent destek sistemi ve miktarı
 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (DTM)

Dış Ticaret Müsteşarlığı birçok kategoride teşvik vermektedir. Özellikle ihracat yapan firmaların ihtiyaç duyacağı alanlarda destek sağlamaktadır.
·                   Pazar Araştırma Desteği
·                   Danışmanlık ve Eğitim Desteği
·                   Yurt Dışında Ofis Mağaza Açma İşletme Ve Marka Tanıtım Desteği
·                   E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
·                   Çevre Maliyetleri Desteği
·                   Tasarım desteği
·                   Araştırma geliştirme yardımı
 

İZMİR KALKINMA AJANSI HİBELERİ

 İZKA, KOBİ Mali Destek Programı çerçevesinde İzmir İli sınırları içerisinde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin rekabet güçlerini artırmaya, istihdamın artırılmasına, temiz ve alternatif enerji kaynaklarının üretim ve tüketimini ve yenilikçi faaliyetlerini teşvik etmeye yönelik projelere mali destek sağlamaktadır.
 

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI HİBELERİ

Ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, yeni yatırım tesislerinin yapımı, mevcut işletme hayatına devam eden veya edemeyen kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar ile ilgili hazırlanan projelere belirli dönemlerde tarım ve köy işleri bakanlığı tarafından destek sağlanmaktadır.
 
Saygılarımla
 
Özlem Hoşer
Yeni Un A.Ş Genel Koordinatörü