Ana Sayfa / Yeni Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

UN SEKTÖRÜNDE NAKİT YÖNETİMİ PLANLAMASI

UN SEKTÖRÜNDE NAKİT YÖNETİMİ PLANLAMASI
Günümüz ekonomisinde finansal piyasalarda sıklıkla açığa çıkan kriz olgusu, tüm dünyada gelişmekte olan ekonomilerin üretim yoğunluğunun önemine dikkat çekmektedir. Üretim işletmelerinin kurulumu ve mevcut işletmelerin gelişimini destekleyen politikaların oluşturulması mikro anlamda işletmeye, makro düzeyde ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlamaktadır.  Bugün ekonomide yaşanan sıkıntılar siyasi olguların yanı sıra tüm dünyada hızla değişmekte olan dengelerin yansımasından kaynaklanmaktadır. Finansal belirsizliğin uzun sürmesi halinde döviz kurlarındaki artışın süreklilik kazanabileceği öngörülmektedir. Bu da ithal hammadde fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan bir enflasyona yol açabilir.  Gelişmekte olan ülkeler de, üretim kapasitesinin artırılması, yeni üretim tesislerinin kurulması, istihdamın artırılması ve ihracat payının genişletilmesi, ülke ekonomisinin güçlenmesine büyük faydalar sağlayacak, can suyu niteliği taşıyan adımlardır.
 
Hızla değişen dengelerden minimum düzeyde etkilenmeyi hedefleyen ekonomilerin üretim işletmelerinde, nakit yönetimine yönelik yaklaşımlar ve politikalar oluşturması büyük önem taşımaktadır. Piyasalarda sorun yaratmaya başlayan nakit akışının zayıflaması üretim yapan işletmeleri zor durumda bırakmaktadır. Sektörel anlamda inceleme yapıldığında, un ve unlu mamuller sektöründe taban fiyat oluşturulması ve uygulanması konusunda yaşanan sıkıntıların yarattığı rekabet, para akışını zayıflatmaktadır. Fırınlarda yaşanan sıkıntılar un üretimi yapan işletmeleri de etkilemektedir.
 
İşletmelerin tahsilat konusunda yaşadığı sıkıntıların en başında çek senet işlemlerinin yeni oluşturulan kanunlar doğrultusunda değer kaybetmesinden kaynaklanmaktadır. Ticaret kanununda işletmelerin çek ve senetlerde hapis cezasının kaldırılması çek ve senetlerin tahsilatını güçleştirmiş, ayrıca çek ve senedin itibarsızlaşmasına neden olmuştur. Çekin ödenmemesi halinde caydırıcı bir yaptırım olmamasından dolayı firmalar çek kullanımını minimum düzeye indirmektedir. İşletmeler tahsilat yaparken riskini azaltmak için çek ve senet alımı yapamamaktadır. Tahsilat esnasında alınan çek ve senetlerin bankada işlem görmesi, firma kredi puanı ve limitleri konusunda problem oluşturmaktadır. Bu durum yeni yatırımları ve işletmelerin gelişimini olumsuz olarak etkilemektedir.
 
İşletmeler, nakit akışındaki riski azaltmak için çek, senet gibi değerini kaybetmiş tahsilat türlerinden uzaklaşarak farklı yöntemler denemelidir. Bu konu ile ilgili bankaların oluşturduğu DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) ve Bayi tahsilat Sistemi gibi riski azaltmaya yarayan son derece faydalı programlardır. Vakıfbank ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, program hakkında bilgi ve programın avantajları şu şekildedir;
Doğrudan Borçlandırma Sistemi’nde ana firmanın bankaya ilettiği tutarlar, belirtilen vade sonunda bayi/müşteri hesabındaki bakiyeden, bakiye müsait değilse tesis edilmiş kredi limitinden  otomatik olarak çekilerek ana firma hesaplarına aktarılır.
 
 
 
DBS Sistemi’nin firmanıza avantajları
 
  • Firma alacaklarınız için tahsilat garantisi sağlanmış olacağından, nakit akışınızı daha hızlı ve güvenli gerçekleştirme imkânı,
  • Sistemde kayıtlı olan bayilere ait kredili mevduat hesabı tarafınızca takip edilebileceğinden, bayilerin mali yapısını takip imkânı,
  • Tahsilat garantisi sayesinde mal ve hizmetlerdeki risk priminin satış fiyatlarına yansıması ve rekabet avantajı,
  • Zaman tasarrufu,
  • Çek, Senet riskini azaltma
 
DBS Sistemi’nin bayinize avantajları
 
  • Çek ve senetle yapılan ödemelerin kanuni yaptırımlarının ortadan kalkması ve faturalı ödemelerin takibinde kolaylık,
  • Operasyonel iş yükü ve maliyetlerde azalma,
  • Firmanıza yapılacak ödemeler için açılacak kredi limiti ile nakit sıkışıklıklarında ödeme rahatlığı,
  • Bayinin tek kredilendirme çalışması ile hem gayrinakdi hem de nakdi kredi limitine sahip olmasını sağlar.
 
Aynı avantajlara sahip olan BTS Sisteminde ise;
 
Firmanızdan mal alımı yapan bayilere Bankomat Hesabı açılır ve sadece firmanıza yapılacak ödemelerde kullanılabilecek Bankomat Kartı tesis edilir. Ödeme sırasında, özel yazılımlı POS cihazları aracılığıyla istenen vade sonunda tahsil edilmek üzere bayi borçlandırılır. Vade tarihinde tutarlar, bayi hesabındaki bakiyeden veya tesis edilmiş kredi limitinden otomatik olarak çekilerek firmanız hesaplarına aktarılır. 
 
Sektörel anlamda bu sıkıntının ortadan kalkması için üretim yapan işletmeler arasında birlik ve beraberlik sağlanmasının önemi büyüktür. İşletmelerin büyüme politikalarını iyi belirlemeleri ve ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlamaları açısından farklı tahsilat yönetmeleri kullanılarak riski oluşumunu azaltmak ve nakit akışını düzenlemek için hep birlikte yola çıkmalıyız.
Saygılarımla,
 
Yeni Un San ve Tic A.Ş
Yönetim Kurulu Üyesi
 
Özlem Hoşer